Wednesday, July 11, 2012

Pemantauan Proses Fabrikasi Sistem Rawatan Kumbahan Batik Bersepadu


Pada 3 Julai 2012, Bahagian Teknikal telah embuat pemantauan proses fabrikasi Sistem RAwatan Kumbahan Batik bersepadu yang dijalankan oleh Syarikat System Everest, Bangi.

Fabrikasi tangki rawatan bersepadu ini dijangka siap pada bulan Julai 2012 ini dan proses ujilari sistem akan dijalankan oleh Bahagian Teknikal dengan kerjasama Institut Kraf Negara (IKN).

Diharapkan inovasi ini dapat menyumbang dalam menyediakan proses produk batik yang lebih bersih dan mesra alam.

Faedah :

- Ruang kerja lebih teratur
- Menjimatkan ruang kerjaTangki fabrikasi ini menggunakan gentian kaca melalui kaedah "lay-up"Tangki Fabrikasi ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu :

A - ruang air kumbahan batik
B - ruang Karbon Aktif
C - ruang air bersih