Thursday, May 19, 2011

Ujian Terhadap Sistem Kajian Loji Rawatan Pembuangan Sisa Batik

Pada 12 Mei 2011 lawatan yang dibuat oleh kakitangan bahagian teknikal bertujuan untuk memantau proses pemasangan dan membuat ujian terhadap sistem loji tersebut supaya berjalan dengan lancar.
Lawatan TKP (P) Ke Kraf Holdings

Pada 10 Mei 2011 yang lalu, satu lawatan telah diadakan ke Kraf Holdings. Lawatan yang dibuat adalah untuk meninjau proses pemasangan untuk kajian loji rawatan sisa pembuangan air batik. Sepanjang lawatan, penerangan terhadap sistem loji tersebut telah diterangkan oleh Pengarah, Penolong Pengarah &Jurutera Bahagian Teknikal.