Thursday, May 19, 2011

Lawatan TKP (P) Ke Kraf Holdings

Pada 10 Mei 2011 yang lalu, satu lawatan telah diadakan ke Kraf Holdings. Lawatan yang dibuat adalah untuk meninjau proses pemasangan untuk kajian loji rawatan sisa pembuangan air batik. Sepanjang lawatan, penerangan terhadap sistem loji tersebut telah diterangkan oleh Pengarah, Penolong Pengarah &Jurutera Bahagian Teknikal.

No comments:

Post a Comment